Emergency Services Program (Food & Housing)

*DUE TO OVERWHELMING RESPONSES, WE ARE NOT TAKING NEW APPLICATIONS!*

*เนื่องจากความต้องการที่ล้นหลามเราจะไม่รับแบบฟอร์มใบสมัครใหม่สำหรับความช่วยเหลือด้านอาหาร*

 *Do lượng đơn ghi danh quá nhiều, chúng tôi không nhận đơn mới nữa!*

If you already filled out a form, you will be contacted for an appointment. If you show up without an appointment, we will not be able to serve you.

หากคุณกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดหมายวันเข้ามาหากคุณมาปรากฏตัวโดยไม่ได้นัดหมายเราจะไม่ให้บริการคุณ

Nếu quý vị đã điền vào mẫu đơn, sẽ có người liên hệ để đặt lịch hẹn, nếu quý đến mà không có lịch hẹn, chúng tôi sẽ không có thực phẩm cho quý vị.

Copy of Copy of In-Language BNA Program Flyers

 

share on